Biedingsformulier

Betreft bieding op de navolgende onroerende zaak:

te

Algemene gegevens ondergetekend(en)


Hierna te noemen "bieder(s)" brengt/brengen bij deze op bovengenoemde onroerende zaak het volgende bod uit:
Bedrag:
k.k.
Oplevering (datum: eigendomsoverdracht):
OverlegAnders
Voorbehoud verkrijgen financiering koopsom en/of getaxeerde marktwaarde
JaNee
of anders maximaal te lenen bedrag
Overige voorbehouden
JaNee
Zo ja, welke voorbehouden?
Bouwtechnische keuringDefinitieve echtscheidingOverig
Eventuele overige opmerkingen
Bieder(s) verklaart/verklaren dit object op
om
uur heeft/te hebben bezichtigd en de bijbehorende verkoopinformatie heeft/hebben ontvangen en van de inhoud kennis heeft/hebben genomen.
Ondertekening
Plaats:
Datum: